Monitorizare flota pentru vehicule şi utilaje

Soluție completă de management si monitorizare a flotelor, dezvoltată cu tehnologii de ultimă generație.

Economia actuală și contextul comercial foarte aglomerat obligă companiile la cercetare continuă și inovație. Tracknamic transformă o soluție de business într-un avantaj competitiv prin ridicarea standardului pentru întregul segment.

INDICII NOŞTRI DE PERFORMANŢĂ

Creșterea productivității

Planificarea și utilizarea eficientă a resurselor și a timpului prin automatizarea proceselor.

Creșterea profitabilității

Reducerea costurilor de operare, reducerea timpilor de execuție și crearea premiselor pentru a crește vânzările.

Eficiența financiară

Capacitatea de a previziona necesarul de lichidități pentru susținerea activității flotei.

Control

Monitorizare în timp real a fiecărei componente din flotă, definirea de restricții geo-spațiale și generarea automată a alertelor privind operarea neconformă a flotei.

Servicii mai bune

Estimări corecte a timpilor necesari pentru desfășurarea activității flotei și posibilitatea monitorizării în timp real de către operatori sau clienți.

Avantaj competitiv

Utilizarea unei tehnologii adaptate nevoilor de business și coordonarea perfectă a resurselor prin intermediul unui sistem complex de management.

Economia actuală și contextul comercial foarte aglomerat obligă companiile la cercetare continuă și inovație

CE NE FACE PE NOI
MAI PUTERNICI

Automatizarea proceselor uzuale

Activitățile uzuale sunt realizate de sistem prin procese automotizate cum ar fi: trimiterea planificata a alertelor, a diferitelor rapoarte sau a altor documente nesesare pentru gestionarea şi monitorizarea flotei.

Simplitate și eficiența în utilizare

Designul minimalist expune fiecărui utilizator doar funcționalitățile de care are nevoie. Designul este implementat pe principiul celor trei click-uri.

Controlul și previzionarea proceselor și a resurselor necesare

Puterea mare de calcul și instrumentele avansate
de analiză și predicție, permit o gestiune eficientă a resurselor și a proceselor asociate utilizării unei flote de vehicule, prin intermediul unor funcționalități de previzionare necesare unei desfășurări optime a proceselor.

Acces la informații în timp real

Datorită performanțelor foarte mari a motorului de baze de date de tip Elastic Search optimizat pentru dispozitive IoT, Geospatial și Big Data, sistemul este capabil să livreze în timp real rapoarte complexe de tip BI.

Securitatea informațiilor

Este garantată de expertul în securitate, care a audiat sistemul, cat și de utilizarea unui echipament de tip IoT dezvoltat special pentru conectarea directă și securizată la serverele noastre.

Flexibilitatea și adaptabilitatea soluției

Tracknamic este o soluție dezvoltată integral in-house atât din punct de vedere software, cât și al echipamentelor utilizate, și astfel permite customizarea funcționalităților existente sau dezvoltarea unora noi astfel încât soluția să corespundă perfect nevoilor specifice ale clienților.

FUNCȚIONALITĂȚI